Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

Geologi

Geologi merupakan ilmu mengenai bumi, termasuk asal usulnya, kandungannya, sejarah, fitur dan struktur bumi, serta proses-proses yang dialaminya. Pelajar geologi di perkasa dengan kemahiran mengenal mineral, batuan, dan fosil, dan sangat mahir menghasilkan peta geologi. Kemahiran ini amat penting sebagai ahli geologi, yang mana tugas utamanya melibatkan penjelajahan sumber bumi (logam berharga dan logam bes, air tanah, bahan api fosil-minyak, gas dan arang batu, serta dalam pemantauan dan pengurusan geobencana (gempa bumi, tanah runtuh, aktiviti gunung berapi, banjir, dan perubahan aras laut). Kursus ini disampaikan secara berkuliah, amali, kerja lapangan, penyelidikan, dan latihan industri.

Kursus Major

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Prospek Pekerjaan

Pensyarah Utama

Dr. Mohd Rozi Umor

Petrogenesis batuan igneus (umor@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Wan Zuhairi Wan Yaacob

Geologi dan geoteknik persekitaran, Bahan geo-serap, Penilaian tapak persekitaran dan risiko, Permodelan air bawah tanah dan pencemaran (yaacobzw@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Habibah Hj Jamil

Geokimia batuan, tanah dan sedimen (bib@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Azimah Hussin

Kejuruteraan mineral (haqqim@ukm.edu.my)

Dr. Goh Thian Lai

Geobahaya, geomekanik, fizik batuan, jatuhan batuan, kestabilan cerun dan kestabilan gua
(gohthianlai@ukm.edu.my)

Dr. Mohd Hariri Arifin

Geothermal dan geofizik (hariri@ukm.edu.my)

Dr. Mohd Basril Iswadi Basori

Geologi ekonomi, geokimia gunaan, metalogeni dan tektonik (basril@ukm.edu.my)

Dr. Norbert Simon

Geobencana, Geopemuliharaan (norbsn@ukm.edu.my)

Dr. Norsyafina Roslan

Pencirian akuifer batuan teretak dan pemodelan air bawah tanah (finalan@ukm.edu.my)

Dr. Norasiah Sulaiman

Geologi struktur dan tektonik (norasiahs@ukm.edu.my)

Dr. Nor Shahidah Mohd Nazer

Geologi kejuruteraan, geobencana, mekanik tanah (shahidahnazer@ukm.edu.my)

Dr. Azrin Azmi

Mikropaleontologi (rin@ukm.edu.my)

Dr. Nurul Afifah binti Mohd Radzir

Sedimentologi, Stratigrafi dan Petroleum Geologi (nurulafifah@ukm.edu.my)

Dr. Suraya Hilmi Hazim

Geologi, Vulkanologi, Petrologi (surayahazim@ukm.edu.my)

Dr. Muhammad Taqiuddin Zakaria

Penerokaan Geofizik (taqiuddin@ukm.edu.my)

Puan Marilah Sarman

Geologi pemuliharaan (marilah@ukm.edu.my)

En. Muhammad Ashahadi Dzulkafli

Paleontologi (ashahadi@ukm.edu.my)

Syarat Kemasukan

Keperluan am:

  1. Mencapai 12 tahun pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah; dan
  2. Menamatkan Sekolah Menengah (cth. Sijil Menengah Tinggi, Sijil Tamat Pengajian Menengah Kanan, Tawjihiyah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma Sekolah Menengah); dan
  3. Memenuhi syarat minimum Bahasa Inggeris yang ditetapkan oleh fakulti; dan
  4. Lulus temu duga UKM (jika diperlukan) ; dan
  5. Memenuhi keperluan khusus fakulti;

Keperluan program khusus:

Borang dan Pekeliling
Kalendar Akademik