Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

Pengenalan

Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar (JSBAS) ditubuhkan pada awal tahun 2018 menggantikan Pusat Pengajian Sains Sekitaran dan Sumber Alam (PPSSSA). Terletak di Bangunan Geologi, Jabatan ini memfokuskan kepada penyelidikan yang merangkumi bidang Geologi, Sains Sekitaran dan Sains Laut (fizikal).

KLUSTER