Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

 

KETUA-KETUA DAN PENOLONG KETUA KLUSTER

Kluster Pengurusan Risiko Geobencana

Dr. Mohd Hariri Arifin
Ketua

Dr. Norbert Simon
Penolong Ketua

 

Kluster Sistem Atmosfera, Iklim dan Lautan

Dr. Mohammad Rozaimi Jamaludin
Ketua

Dr. Ester Salimun
Penolong Ketua

 

Kluster Kesihatan Sekitaran

Ketua
Prof. Madya Dr. Marlia Mohd Hanafiah

Dr. Wan Mohd Razi Idris
Penolong Ketua

 

Kluster Pembangunan dan Pengurusan Lestari Sumber Bumi

Prof. Dr. Che Aziz Ali
Ketua

Dr. Mohd Rozi Umor
Penolong Ketua