Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

TENTANG KAMI

Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar (PSBAS) ditubuhkan pada hujung tahun 2019 menggantikan Pusat Sains Bumi dan Alam Sekitar (PSBAS) yang distrukturkan semula menjadi jabatan. Jabatan ini memfokus kepada penyelidikan yang merangkumi bidang Geologi, Sekitaran & Sains Laut.
Pusat ini terdiri daripada 4 kluster;

• Kluster Pengurusan Risiko Geobencana
• Kluster Iklim, Atmosfera dan Lautan
• Kluster Kesihatan Sekitaran
• Kluster Pembangunan dan Pengurusan Lestari Sumber Bumi