Faculty of Engineering and Built Environment

Latest News

Announcement

Congratulation to JKEES Student Ng Ai Lee

Kejayaan Periuk Elektrik Automatik Dan Adaptif Inovasi Pelajar di Karnival KejuruteraanE3@UKM oleh Majalah Sains http://www.majalahsains.com/periuk-elektrik-automatik-dan-adaptif-antara-hasil-inovasi-pelajar-di-karnival-kejuruteraan-e3ukm/