Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL)

Berita Terkini | Lagi Berita

Lestari UKM Bangi
Lestari UKM Bangi
Jemputan Menghadiri Diskusi Kases 7/2019: Land and Society.
Lestari UKM Bangi
Lestari UKM Bangi
Power Shift Towards Sustainability : Renewable Energy For Climate and Ecosystem Change
Lestari UKM Bangi
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
[LIVE] Public Lecture Power Shift towards Sustainability : Renewable Energy for Climate and Ecosystem Change . #mestecc
Translate »