Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL)

BERITA TERKINI ARKIB

Lestari UKM Bangi
Lestari UKM Bangi
WEBINAR IGM-PPL: PEMBANGUNAN GEOWARISAN DAN GEOPARK DI MALAYSIA
Lestari UKM Bangi
Geo Dream
WEBINAR IGM-PPL: PEMBANGUNAN GEOWARISAN DAN GEOPARK DI MALAYSIA
Lestari UKM Bangi
Lestari UKM Bangi
Setinggi-tinggi tahniah kepada Ybhg Prof. Dato' Dr. Mohd Ekhwan Hj. Toriman.
Lestari UKM Bangi
Lestari UKM Bangi
Pertandingan Akhir Tesis 3 Minit Alam Sekitar Tahun 2020 anjuran Jabatan Alam Sekitar (JAS) menyaksikan penyertaan 18 peserta dari Universiti Awam di seluruh negara. Pertandingan ini adalah hasil kerjasama JAS dengan LESTARI, UKM dan KPT dan DBP.

Pertandingan dibahagikan kepada dua sesi iaitu prasiswazah dan pascasiswazah dan diadakan secara hibrid. Peserta dikehendaki membuat 'pitching' selama tiga minit melalui pelantar Zoom. Manakala sekumpulan juri yang dilantik akan membuat penilaian di Bilik Mesyuarat LESTARI, UKM.

#ukm
#ukmsharing
#ukmlestari
#jas
#kpt
#dbp
Lestari UKM Bangi
Lestari UKM Bangi
Lestari UKM Bangi
JEMPUTAN KE PERTANDINGAN AKHIR TESIS 3 MINIT ALAM SEKITAR TAHUN 2020
✓Program anjuran Jabatan Alam Sekitar dengan kerjasama Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) UKM, Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) Kementerian Pengajian Tinggi dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).
✓ Semua dipersilakan hadir secara dalam talian pada 21 Disember 2020, Jam 9.15 pagi pada Pelantar Zoom:
https://ptmukm.zoom.us/j/92585597836?pwd=ZUpmUG5yMXpjU25qMXBhdTB3a3ZoUT09
ID: 925 8559 7836 Passcode: 001293
Translate »