Kemasukan

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mempelawa permohonan untuk mengikut program pengajian siswazah yang ditawarkan. Pengambilan untuk program mod kerja kursus dan mod campuran dibuat dua kali setahun iaitu pada Oktober hingga November (kemasukan Februari tahun berikutnya) dan April hingga Mei (kemasukan September). Permohonan untuk program pengajian mod penyelidikan boleh dibuat sepanjang tahun.

Permohonan boleh dibuat melalui sistem GUEST (http://guest.ukm.my/). Sistem permohonan ini adalah ditadbir oleh Pusat Pengurusan Akademik (AKADEMIK UKM) yang boleh dihubungi di talian +603-89118455/8453/8389 /8425 (www.ukm.my/akademik)

Mohon Sekarang