Mohon Sekarang

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mempelawa permohonan untuk mengikuti program pengajian siswazah yang ditawarkan. Pengambilan untuk program mod kerja kursus dan mod campuran dibuat dua kali setahun iaitu pada Oktober hingga November (kemasukan Februari tahun berikutnya) dan April hingga Mei (kemasukan September). Pengambilan untuk program pengajian mod penyelidikan boleh dibuat pada bila-bila masa.

Permohonan boleh dibuat melalui Graduate Admission Aplication System (http://www.ukm.my/join/?lang=ms). Sistem permohonan ini ditadbir oleh Pusat Pengurusan Akademik (Akademik UKM) yang boleh dihubungi di talian 03-8911 8455/8453/8389/8425 dan laman sesawang (http://www.ukm.my/akademik/en/).

Mohon Sekarang