Biasiswa Naib Canselor UKM dan Biasiswa Zakat UKM

Dengan segala hormatnya sukacita dimaklumkan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah membuka permohonan Biasiswa Naib Canselor UKM dan Biasiswa Zakat UKM. Biasiswa-biasiswa ini terbuka kepada calon pelajar baharu cemerlang yang akan mendaftar pada Semester 1 Sesi 2021/2022.

Permohonan ini DIBUKA pada 1 Julai sehingga 14 Julai 2021**. Borang permohonan boleh dicapai melalui http://bit.ly/BiasiswaUKM2021.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut, sukacita Tuan/Puan dapat menghubungi urus setia Biasiswa Naib Canselor UKM dan Biasiswa Zakat UKM 2021 melalui emel awardsandscholarship@ukm.edu.my.

Klik di bawah untuk muat turun:

  1. Garis Panduan Biasiswa Naib Canselor UKM
  2. Garis Panduan Biasiswa Zakat UKM
  3. Carta Alir Proses Permohonan
  4. Panduan Permohonan

*Permohonan bagi Sarjana atau Doktor Falsafah UKM perlu dibuat terlebih dahulu melalui http://www.ukm.my/join (yuran pemprosesan akan dikenakan). Calon antarabangsa dikehendaki memenuhi syarat penguasaan Bahasa Inggeris seperti yang ditetapkan oleh program pascasiswazah (contohnya TOEFL, IELTS atau lain-lain).

**Disebabkan masalah sistem permohonan kemasukan ke UKM, tarikh akhir permohonan biasiswa ini telah dilanjutkan kepada 18 Julai 2021 bagi calon-calon yang terkesan.

PENAFIAN: Kandungan laman sesawang ini mungkin telah dimuat naik atau diubah suai daripada yang asal oleh  pihak ketiga. Kandungan pautan tersebut tidak disemak, dipantau atau diperiksa ketepatannya serta tidak mendapat pengesahan dari pihak kami. Kami tidak menyokong serta tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang maklumat yang dikongsi oleh laman sesawang yang sedemikian. Sila rujuk kepada kandungan yang dipaparkan di laman sesawang Pusat Siswazah UKM sebelum mengambil sebarang tindakan lanjut.