Search
Close this search box.

Institut Penyelidikan

Institut Sel Fuel (SELFUEL)

Laman Web: http://www.ukm.my/selfuel/
E-mel: selfuel@ukm.edu.my
Tel: +603 89118031/ 8535

Program yang ditawarkan
PhD | Sarjana

Institut Perubahan Iklim (IPI)

Laman Web: http://www.ukm.my/ipi/
E-mel: pghikp@ukm.edu.my
Tel: +603 89216772/ 6097

Program yang ditawarkan
PhD | Sarjana

Institut Informatik Visual (IVI)

Laman Web: https://ivi.ukm.my/
E-mel: pghivi@ukm.edu.my
Tel: +603-8927 2402/2425

Program yang ditawarkan
PhD | Sarjana

Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI)

Laman Web: http://www.ukm.my/seri/
E-mel: webmasterseri@ukm.edu.my
Tel: +603 89118572/ 8573

Program yang ditawarkan
PhD | Sarjana

Institut Biologi Sistem (INBIOSIS)

Laman Web: http://www.inbiosis.ukm.my/
E-mel: pghinbio@ukm.edu.my
Tel: +603 89214546

Program yang ditawarkan
PhD | Sarjana

Institut Islam Hadhari (HADHARI)

Laman Web: http://www.ukm.my/hadhari/
E-mel: pghiih@ukm.edu.my
Tel: +603 89216988/ 6989/ 6991/ 6994

Program yang ditawarkan
PhD | Sarjana

Institut Kejuruteraan Mikro dan Nanoelektronik (IMEN)

Laman Web: http://www.ukm.my/imen/
E-mel: imen@ukm.edu.my
Tel: +603 89118020

Program yang ditawarkan
PhD | Sarjana

Institut Kajian Etnik (KITA)

Laman Web: http://www.ukm.my/kita/
E-mel: pghkita@ukm.edu.my
Tel: +603 89214641

Program yang ditawarkan
PhD | Sarjana

Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI)

Laman Web: http://www.ukm.my/lestari/
E-mel: lestari@ukm.edu.my
Tel: +603 89214145

Program yang ditawarkan
PhD | Sarjana

Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA)

Laman Web: http://www.atma.ukm.my/
E-mel: ppatma@ukm.edu.my
Tel: +603 89215280

Program yang ditawarkan
PhD | Sarjana

Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS)

Laman Web: http://www.ukm.my/ikmas/
Tel: +603 89213949/ 3782
E-mel: pghikmas@ukm.edu.my

Program yang ditawarkan
PhD | Sarjana

Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI)

Laman Web: http://www.ukm.my/umbi/
E-mel: izzaumar@ukm.edu.my
Tel: +603 91456321/ 9040

Program yang ditawarkan
PhD | Sarjana

Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia (MINDA-UKM)

Laman Web: www.ukm.my/mindaukm
Tel: +603 80942001
E-mel: pghminda@ukm.edu.my

Program yang ditawarkan
(-)