Search
Close this search box.

Fakulti dan Pusat Pengajian

Fakulti

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Program yang ditawarkan
Doktor Falsafah | Sarjana | Sarjana Muda

Laman Web: www.ukm.my/fssk/
Tel: +603 89215354/ 4741

Fakulti Undang-Undang

Program yang ditawarkan
Doktor Falsafah | Sarjana | Sarjana Muda

Laman Web: www.ukm.my/fuu/
Tel: +603 89216350/ 6354

Fakulti Pergigian

Program yang ditawarkan
Doktor Falsafah | Sarjana | Sarjana Muda

Laman Web: www.ukm.my/fperg/
Tel: +603 92897762/ 7695

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Program yang ditawarkan
Doktor Falsafah | Sarjana | Sarjana Muda

Laman Web: www.ukm.my/jurutera/
Tel: +603 89118427/ 8002

Fakulti Sains dan Teknologi

Program yang ditawarkan
Doktor Falsafah | Sarjana | Sarjana Muda

Laman Web: www.ukm.my/fst/
Tel: +603 89215419/ 5088

Fakulti Pendidikan

Program yang ditawarkan
Doktor Falsafah | Sarjana | Sarjana Muda

Laman Web: www.ukm.my/fpendidikan/
Tel: +603 89216237/ 6232

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Program yang ditawarkan
Doktor Falsafah | Sarjana | Sarjana Muda

Laman Web: www.ukm.my/fep/
Tel: +603 89213951/ 5373

Fakulti Perubatan

Program yang ditawarkan
Doktor Falsafah | Sarjana | Sarjana Muda

Laman Web: https://www.ukm.my/medicine/
Tel: +603 91455042/ 5019

Fakulti Farmasi

Program yang ditawarkan
Doktor Falsafah | Sarjana | Sarjana Muda

Laman Web: www.ukm.my/farmasi/
Tel: +603 92897783/ 7265

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Program yang ditawarkan
Doktor Falsafah | Sarjana | Sarjana Muda

Laman Web: www.ftsm.ukm.my/
Tel: +603 89216141/ 6812/ 6183

Fakulti Pengajian Islam

Program yang ditawarkan
Doktor Falsafah | Sarjana | Sarjana Muda

Laman Web: www.ukm.my/fpi/
Tel: +603 89215297/ 5350

Fakulti Sains Kesihatan

Program yang ditawarkan
Doktor Falsafah | Sarjana | Sarjana Muda

Laman Web: www.ukm.my/fsk
Tel: +603 92897516/ 7616

Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan, UKM-GSB

Program yang ditawarkan
Doktor Falsafah | Sarjana |

Laman Web: gsb.ukm.my/
Tel: +603 89214718/ 5781/ 4483/ 4485/ 4486

Pusat Pengajian Citra Universiti

Program yang ditawarkan
Sarjana Muda

Laman Web: www.ukm.my/citra/
Tel: +603 89216870
E-mel: smsc@ukm.edu.my

Pusat Pengajian

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (UKMShape)

Program yang ditawarkan
Doktor Falsafah | Sarjana | ODL | APEL | Pra Universiti

Website: www.ukm.my/ukmshape/
Tel: +603 89272100

Pusat PERMATA@Pintar Negara, UKM

Program yang ditawarkan
ASASIpintar

Laman Web: www.ukm.my/permatapintar/
Tel: +603 89217503
E-mel: permatapintar@ukm.edu.my