Anugerah Persatuan Siswazah Wanita

Persatuan Siswazah Wanita Malaysia, menawarkan Anugerah Persatuan Siswazah Wanita Malaysia (APSWM) yang berupa geran penyelidikan bernilai RM10,0000 pada pelajar sarjana dari Sains Sosial dan Kemanusiaan (Social Sciences dan Humanities) bagi membantu menjalankan penyelidikan dan penulisan tesis untuk ijazah sarjana. Maklumat lanjut boleh diperoleh di laman sesawang PSWM (www.pswm.org). Tarikh tutup permohonan: 14 SEPTEMBER 2020

Iklan Hebahan

Mengenai Persatuan Siswazah Wanita Malaysia

Terma Rujukan

Borang Permohonan