Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Kualiti – UKM

Bahagian Sistem Pengurusan Kualiti

Prof. Madya Dr. Mohd Nizam Bin Ab Rahman


Encik Norhishah Bin Elias

  • 03-8921-4901
  • hishah@ukm.edu.my

Encik Saparuddin Bin Zainuddin


Cik Siti Noorazilal Aini Ramli


Puan Suriani Binti Mohamad Habit