Kualiti – UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Timbalan Pengarah (Sistem Pengurusan Kualiti)

Terma Rujukan Timbalan Pengarah (Sistem Pengurusan Kualiti)

  • Mewujud dan menyelenggara sistem pengurusan kualiti di UKM melalui Pensijilan Kualiti.
  • Merancang, melaksana dan memantau aktiviti Inovasi UKM melalui pasukan Peningkatan Kualiti.
  • Memangkin persekitaran kondusif universiti melalui Amalan Persekitaran Berkualiti (5S).
  • Melaksanakan Pelan Jaminan Kualiti Universiti melalui sesi pengauditan dalaman dan luaran.
  • Membangun dan mengendalikan sistem aduan dan maklum balas untuk menilai keberkesanan penyampaian perkhidmatan.