Kualiti – UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Pentadbiran

 Terma Rujukan Pentadbiran

  • Menguruskan Pentadbiran Dalaman Pusat Kualiti-UKM
  • Merancang keperluan sumber-sumber (manusia, kewangan, teknologi maklumat, prasarana dan lain-lain) Pusat Kualiti-UKM.
  • Menyelaras dan melaksanakan peraturan / polisi yang berkaitan dengan pentadbiran dan perkhidmatan jabatan dalam aspek sumber manusia, kewangan, pentadbiran am, teknologi maklumat dan prasarana.
  • Menyediakan dan memastikan fungsi – fungsi tugas setiap kakitangan dan difahami oleh semua kakitangan.