Kualiti – UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Timbalan Pengarah Bahagian Audit dan Penandaarasan (BAP)

Terma Rujukan Bahagian Audit dan Penandaarasan

  • Merancang dan menguruskan aktiviti audit dan penilaian program pengajian yang merangkumi akreditasi sementara, akreditasi penuh dan audit pemantauan bagi program akademik selaras dengan keperluan MQA dan status UKM sebagai Institusi Swaakreditasi.
  • Merancang keperluan serta menyelaras latihan, memberi nasihat dan sokongan dalam pelbagai kegiatan audit kualiti dan latihan juruaudit.
  • Memantau proses audit program profesional oleh badan profesional berkaitan serta melakukan penandaarasan dan pelaksanaan amalan terbaik kebangsaan dan antarabangsa untuk peningkatan kualiti berterusan.
  • Merancang dan membangunkan sistem sokongan ICT untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan audit.