Kualiti – UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Timbalan Pengarah Bahagian Perancangan dan Peningkatan Kualiti (BPPK)

Terma Rujukan Bahagian Perancangan dan Peningkatan KualitiĀ 

  • Mengenal pasti kod amalan dan standard luar yang sesuai digunakan untuk tujuan jaminan kualiti dan keperluan berkanun.
  • Menyelaras dan membangun standard dalaman untuk pelaksanaan proses teras universiti berdasarkan Kitaran Kualiti UKM.
  • Membangun dan mengendalikan sistem maklum balas pihak berkepentingan sebagai saluran untuk mengumpul maklum balas bagi pembangunan standard dan inovasi dalam pendidikan
  • Menganalisis maklum balas pihak berkepentingan dalaman dan luaran serta mengenal pasti ruang penambahbaikan secara menyeluruh