Kualiti – UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Objektif PJK

Objektif Penubuhan

Untuk memastikan Sistem Jaminan Kualiti UKM lebih terancang dan berkesan dalam mewujudkan proses kualiti yang lebih telus dan berintegriti di semua peringkat.

 

Objektif Strategik

Menjelang 2025, Kualiti-UKM bertekad untuk mencapai objektif strategik berikut:

  • Menyelaras pelaksanaan Kitaran Kualiti UKM dan penambahbaikan berterusan menyeluruh untuk memupuk budaya kualiti di kalangan warga UKM;
  • Memastikan kualiti dan pengiktirafan program pengajian melalui audit dan penandaarasan;
  • Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti dihayati oleh warga UKM;
  • Meningkatkan kualiti proses teras dan penyampaian perkhidmatan melalui pembangunan standard dalaman, sistem maklum balas pelanggan dan pihak berkepentingan.