Kualiti – UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Pernyataan Kualiti

MOTO

  • Kualiti Pemacu Inovasi

VISI

  • Pemimpin Kualiti Serantau Dengan Perspektif Global

MISI

  • Penjaminan Kualiti Proses Teras Yang Menghasilkan Nilai Tambah Kepada Kecekapan Penyampaian Perkhidmatan, Kepuasan Pelanggan dan Kecemerlangan Organisasi

MATLAMAT

  • Menyelaras pelaksanaan Kitaran Kualiti UKM dan penambahbaikan berterusan menyeluruh untuk memupuk budaya kualiti di kalangan warga UKM
  • Memastikan kualiti dan pengiktirafan program pengajian melalui audit dan penandaarasan
  • Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti dihayati oleh warga UKM
  • Meningkatkan kualiti ¬†proses teras dan penyampaian perkhidmatan melalui pembangunan standard dalaman, sistem maklum balas pelanggan dan pihak berkepentingan