Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Kualiti – UKM

Direktori

Prof. Madya Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek

  • 03-8921-5077
  • roziah@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Dalbir Singh A/L Valbir Singh


Prof. Madya Dr. Ermy Azziaty Rozali


Prof. Madya Dr. Malina Jasamai


Encik Norhishah Elias


Cik Hafizah Sa’don


Encik Mohamed Azreen Mohamed Zaini


Puan Noor Liyana Binti Abu Bakar


Cik Siti Noorazilal Aini Ramli


Puan Nor Hidayu Binti Abd. Hamid


Puan Hazni Hanim Binti Mohamed Thani


Puan Suriani Binti Mohamad Habit


Puan Norbaity Arjuna Mohd Badris


Puan Hamira Nan


Encik Mohamad Mustakim Johari