Pembelajaran Atas Talian (EPSA, Coursera, EDX,Futurelearn)

Pembelajaran Atas Talian (e – pembelajaran) merupakan sebarang bentuk pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui penggunaan teknologi digital. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan menggunakan media ini mempunyai grafik visual, perkataan, animasi, video ataupun audio. Disamping itu, ia juga menyediakan kemudahan seperti kemudahan dalam bentuk pembelajaran secara berkumpulan dan dibantu oleh pengajar dalam bidang tertentu secara atas talian. E-pembelajaran membolehkan […]

» Read more

OFFICE 365 : Perkhidmatan Kepada Warga UKM

Office 365 merupakan perkhidmatan dalam talian berkonsep awan (cloud) yang menawarkan pakej aplikasi merangkumi Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan  OneNote. Ia juga merupakan perkhidmatan yang menyokong pembelajaran abad ke 21 yang memudahkan penyampaian maklumat dan  pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih berkesan terutamanya antara pensyarah dan pelajar. Pada masa ini, warga Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)  yang merangkumi kumpulan pengajar, staf profesional dan pelaksana […]

» Read more