LAWATAN PENANDA ARAS DARI PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN

Program: LAWATAN PENANDA ARAS DARI PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
Tarikh: 20 September 2023 (Rabu)
Tempat: Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

[LAWATAN PENANDA ARAS DARI PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN]

Lawatan Penandaarasan Pusat Pengajian Siswazah UMK ke Pusat Pengurusan Akademik UKM merupakan satu langkah proaktif dan strategik dalam memperkukuhkan hubungan antara kedua institusi terkemuka dalam bidang pendidikan. Dalam usaha untuk meneroka inovasi dan kolaborasi dalam pengurusan pendidikan, delegasi UMK melawat UKM dengan tujuan memahami dan mendapatkan wawasan tentang pendekatan dan sistem pengurusan pendidikan yang diterapkan di UKM.

Lawatan penandaarasan ini adalah satu langkah ke hadapan dalam melahirkan kerjasama yang kukuh dan bersepadu dalam bidang pengurusan pendidikan. Dengan saling berinteraksi dan berkongsi pengetahuan, kedua institusi akan terus memperkayakan dan memperbaiki pengurusan pendidikan mereka untuk memenuhi keperluan semasa dan mempersiapkan pelajar untuk masa depan yang cemerlang.

Kami berharap kunjungan ini akan membuka pintu bagi kerjasama yang lebih erat dan bermanfaat bagi kedua universiti, dan juga untuk menghasilkan keuntungan yang besar bagi kedua-dua universiti. Kami meyakini bahwa pengalaman ini akan memberikan manfaat jangka panjang dan membawa kedua-dua universiti menjadi lebih maju dan inovatif.

Pihak Pusat Pengurusan Akademik UKM berbesar hati menerima kunjungan dari Pusat Pengajian Siswazah UMK dan diharap lawatan ini mendapat manfaat dan impak positif untuk kedua-dua pihak.

#UKM #AkademikUKM

20-DSC_0011
21-DSC_0010
25-DSC_0006
22-DSC_0009
23-DSC_0008
24-DSC_0007
27-DSC_0004
28-DSC_0002
29-DSC_0001
1-DSC_0042
2-DSC_0038
26-DSC_0005
3-DSC_0036
5-DSC_0031
4-DSC_0033
6-DSC_0029
8-DSC_0027
10-DSC_0025
12-DSC_0023
17-DSC_0017
15-DSC_0020
16-DSC_0018
18-DSC_0016
19-DSC_0014
20-DSC_0011 21-DSC_0010 25-DSC_0006 22-DSC_0009 23-DSC_0008 24-DSC_0007 27-DSC_0004 28-DSC_0002 29-DSC_0001 1-DSC_0042 2-DSC_0038 26-DSC_0005 3-DSC_0036 5-DSC_0031 4-DSC_0033 6-DSC_0029 8-DSC_0027 10-DSC_0025 12-DSC_0023 17-DSC_0017 15-DSC_0020 16-DSC_0018 18-DSC_0016 19-DSC_0014