PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

PENGARAH
Prof. Madya Dr. Irman Abdul Rahman

TIMBALAN PENGARAH (DASAR AKADEMIK & APEL)
Prof. Madya Dr. Zariyantey Abd Hamid

TIMBALAN PENGARAH (KOMPETENSI SISWAZAH & PROMOSI)
Prof. Madya Dr. Zainuddin Sajuri

TIMBALAN PENGARAH (GOVERNANS AKADEMIK)
En. Basir Bahir

LOKASI KAMI