PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

Pengumuman/Pemakluman Terkini

Skim Zamalah Penyelidikan (Bantuan Yuran Pengajian Sahaja) Semester 2 2023/2024. Selanjutnya

Zamalah Research Scheme (Tuition Fee Assistance Only) for Semester 2 2023/2024. More