PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

Kelestarian

KELESTARIAN

TIADA KEMISKINAN

Menamatkan semua jenis kemiskinan di seluruh dunia

SIFAR KELAPARAN

Menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian mampan

KESIHATAN YANG BAIK DAN SEJAHTERA

Memastikan kehidupan sihat dan menggalakkan kesejahteraan pada semua peringkat umur

PENDIDIKAN BERKUALITI

Memastikan pendidikan berkualiti serta menyeluruh dan saksama serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua

KESETARAAN GENDER

Mencapai kesaksamaan gender dan memperkasa golongan wanita dan kanak-kanak perempuan

AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BAIK

Memastikan ketersediaan dan pengurusan air mampan serta sanitasi untuk semua

TENAGA BERSIH DAN BERPATUTAN

Memastikan akses kepada tenaga mampu milik, boleh dipercayai, mampan dan moden untuk semua

PEKERJAAN BERKUALITI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mampan, menyeluruh dan berkekalan, guna tenaga penuh dan produktif serta pekerjaan yang sesuai untuk semua

INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Membina infrastruktur yang berdaya tahan, menggalakkan perindustrian menyeluruh dan mampan serta menggalakkan inovasi

MENGURANGKAN KETIDAKSETARAAN

Mengurangkan ketidaksamaan dalam dan antara negara

BANDAR YANG MAMPAN

Menjadikan bandar dan penempatan penduduk sebagai menyeluruh, selamat, berdaya tahan dan mampan

PENGGUNAAN DAN PENGELUARAN YANG MAMPAN

Memastikan corak penggunaan dan pengeluaran yang mampan

PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR

KEHIDUPAN BAWAH AIR YANG MAMPAN

KEHIDUPAN DARAT YANG MAMPAN

KEAMANAN DAN KEADILAN

KERJASAMA BAGI PEMBANGUNAN

SDG @ AKADEMIK UKM

Lawatan Kerjaya Tingkatan 5 SMK Pengkalan Chepa ke UKM , 13 Jun 2023

Lawatan Program Kembara Ilmu Smk Kampong Pasir Puteh Spm 2022 Ke UKM , 17 Mac 2023

Program Outreach UPU2U Orang Asli 2023 , 17 Januari 2023

Lawatan Sambil Belajar ke Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Sesi Taklimat Kemasukan Sesi Akademik 2023/2024 , 7 Disember 2022

Kursus Pengurusan Fail Dan Rekod , 9 Jun 2023

Bengkel Myportfolio – Penyediaan Dokumen Myportfolio Bagi Kakitangan Pelaksana , 10 Mac 2023

Lawatan Penanda Aras Dari Universiti Malaysia Sarawak , 23 Jun 2023

Lawatan Penanda Aras Dari Universiti Putra Malaysia , 23 Jun 2023

Lawatan Penanda Aras Ke Universiti Teknologi Malaysia , 21 Jun 2023

Lawatan Penanda Aras Ke Universiti Malaya , 19 Jun 2023

Lawatan Penanda Aras Ke Universiti Putra Malaysia , 2 Jun 2023

Lawatan Penanda Aras Ke Universiti Utara Malaysia , 30 Mei 2023

Lawatan Dari Sun Moon University, Korea Ke Universiti Kebangsaan Malaysia , 23 Mac 2023

Lawatan Penanda Aras Dari Institut Pengajian Siswazah (IPS) Universiti Malaysia Pahang , 16 Mac 2023

Lawatan Penanda Aras Dari USIM , 31 Januari 2023