PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

Kemasukan Pascaiswazah

PASCASISWAZAH

PROGRAM PASCASISWAZAH
SEMESTER 2 SESI 2023/2024

BROSUR PASCASISWAZAH SESI AKADEMIK 2023/2024

CARA MEMOHON

  1. Melalui permohonan aplikasi atas talian https://join.ukm.my/.

TARIKH PENDAFTARAN PELAJAR BARU

SEMESTER 2 SESI 2023/2024

1 MAC 2024