PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

PROGRAM MICRO-CREDENTIAL DAN SIJIL PROFESIONAL

PROGRAM MICRO-CREDENTIAL DAN SIJIL PROFESIONAL DI UKM

MICRO-CREDENTIAL

BIL.FAKULTIPROGRAM
1FEPMICRO-CREDENTIAL PENGANTAR PEMASARAN
2INBIOSISMICRO-CREDENTIAL PENGENALAN KEPADA ANALISIS OMIK
3INBIOSISMICRO-CREDENTIAL TRANSKRIPTOMIK LANJUTAN DAN APLIKASI

SIJIL PROFESIONAL

BIL.FAKULTIPROGRAM
1FEPSIJIL PROFESIONAL KEPIMPINAN INTEGRITI
2FEPSIJIL PROFESIONAL PENGURUSAN KEWANGAN
3FEPSIJIL PROFESIONAL PENGURUSAN ORGANISASI
4FEPSIJIL PROFESIONAL PENGURUSAN PERUNCITAN
5FFARSIJIL PROFESIONAL HALAL PHARMAPRENEUR
6FFARSIJIL PROFESIONAL PERKHIDMATAN PEMANTAUAN UBAT
7FKABSIJIL PROFESIONAL PENILAIAN GRADUAN (BEM-GAP): KEJURUTERAAN AWAM 1
8FKABSIJIL PROFESIONAL PENILAIAN GRADUAN (BEM-GAP): KEJURUTERAAN AWAM 2
9FKABSIJIL PROFESIONAL PENILAIAN GRADUAN (BEM-GAP): KEJURUTERAAN AWAM 3
10FKABSIJIL PROFESIONAL PENILAIAN GRADUAN (BEM-GAP): KEJURUTERAAN AWAM 4
11FKABSIJIL PROFESIONAL PENILAIAN GRADUAN (BEM-GAP): KEJURUTERAAN AWAM 5
12FPENDSIJIL PROFESIONAL BAHASA ISYARAT
13FPENDSIJIL PROFESIONAL JURUBAHASA ISYARAT MALAYSIA
14FPENDSIJIL PROFESIONAL PENDIDIK ABAD KE-21
15FSKSIJIL PROFESIONAL KAUNSELING PENYAKIT MAKULA
16FSKSIJIL PROFESIONAL PENGURUSAN LIMFEDEMA
17FSSKSIJIL PROFESIONAL PENGURUSAN PEMPROFILAN PERSONEL
18FSSKSIJIL PROFESIONAL PENGURUSAN SIKAP PEKERJAAN
19FTSMSIJIL PROFESIONAL PEMBANGUNAN SISTEM
20FTSMSIJIL PROFESIONAL PENGURUSAN INFRASTRUKTUR ICT
21FTSMSIJIL PROFESIONAL PENGURUSAN KESELAMATAN SIBER
22FTSMSIJIL PROFESIONAL PENGURUSAN PROJEK ICT
23FUUSIJIL PROFESIONAL UNDANG-UNDANG PEWARISAN HARTA ISLAM
24IKMASSIJIL PROFESIONAL KEBERTANGGUNGJAWABAN PERNIAGAAN DAN PELABURAN
25IKMASSIJIL PROFESIONAL KEMAHIRAN RUNDINGAN GLOBAL
26IKMASSIJIL PROFESIONAL KOMUNITI ASEAN
27IKMASSIJIL PROFESIONAL PERDAGANGAN DAN PELABURAN ANTARABANGSA
28UMBISIJIL PROFESIONAL PENJUJUKAN GENOM
29UMBISIJIL PROFESIONAL TEKNOLOGI CRISPR
30CESMEDSIJIL PROFESIONAL KEUSAHAWANAN