PEMAKLUMAN PELUASAN SKOP ISMS / IMPLEMENTATION OF ISMS

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

 

Tuan/Puan,

 

Adalah dimaklumkan bahawa Pusat Pengurusan Akademik UKM telah disenaraikan sebagai salah satu PTj di bawah pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) berkuatkuasa 1 November 2020. UKM secara umumnya telah mendapat pensijilan MS ISO/IEC 27001:2014 pada 1 Mei 2014.  Pelaksanaan ISMS ini dapat memberi jaminan dan keyakinan kepada pelanggan dan pihak berkepentingan mengenai tahap keselamatan maklumat di UKM.

——————–

Greetings

 

Sir / Madam,

 

Please be informed that the Centre for Academic Management, UKM has been listed as one of the centre under the implementation of Information Security Management System (ISMS) effectively on 1 November 2020. UKM has obtained MS ISO / IEC 27001: 2014 certification since 1 May 2014. The implementation of ISMS can give assurance on information security at UKM to the customers and stakeholders.

ISMS 27001-UKM- Slide Jerayawara