SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN BAGI TUJUAN PEMINDAHAN KREDIT MELALUI APEL (C) DAN MAKLUMAT JAWATANKUASA APEL (C) DI FAKULTI

Dekan/Pengarah
Fakulti/Institut/Pusat/Hospital Pengajar
Universiti Kebangsaan Malaysia
 
YBhg. Prof./Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,
PEKELILING AKADEMIK BIL.  2/2021
SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN BAGI TUJUAN PEMINDAHAN KREDIT MELALUI APEL (C) DAN MAKLUMAT JAWATANKUASA APEL (C) DI FAKULTI
Dengan hormatnya izinkan saya merujuk perkara di atas.
2. Sehubungan itu, bersama-sama ini dilampirkan Pekeliling Jabatan Pekeliling Akademik Bil. 2/2021: Senarai Kursus Yang Ditawarkan Bagi Tujuan Pemindahan Kredit Melalui APEL (C) di Fakulti  untuk perhatian/makluman YBhg. Prof./Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/>Puan.

Sekian, terima kasih.

PEKELILING AKADEMIK BIL.2-2021 – SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN BAGI TUJUAN PEMINDAHAN KREDIT MELALUI APEL (C) DAN MAKLUMAT JAWATANKUASA APEL (C) DI FAKULTI
BORANG MAKLUMAT KURSUS YANG DITAWARKAN PEMINDAHAN KREDIT MELALUI APEL (C)
Terma Rujukan Keahlian Jawatankuasa APEL C