Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan

SEMINAR: Pembentangan Kelab Jurnal

Siti Liyana Saud Gany Noradliyanti Rusli Pembentangan Kelab Jurnal Tarikh: 19 Januari 2023 Pembentang: 1) Siti Liyana Saud Gany2) Noradliyanti Rusli Tempat: Bilik Seminar Jabatan