Keusahawanan Perkhidmatan Penjagaan Posnatal

Program Keusahawanan Perkhidmatan Penjagaan Posnatal

Menambahkan kemahiran pelajar dalam bidang perkhidmatan penjagaan selepas bersalin memandangkan perkhidmatan ini semakin mendapat sambutan di pasaran. Bidang ini juga boleh dijadikan pilihan kerjaya bagi mereka.

TARIKH 

2 Mac 2020 Bengkel pemurnian modul posnatal

Akan dilaksanakan seperti berikut

Jun 2020 РDisember 2020  Modul dilaksanakan secara atas talian

PESERTA

100 orang peserta