Sekretariat Endowmen & Kedermawanan Kampus Kuala Lumpur

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Hubungi Kami

Sekretariat Endowmen dan Kedermawanan (Kampus Kuala Lumpur)

Pejabat Pro Naib Canselor Kampus Kuala Lumpur,
Aras 3, Blok Tambahan,
Kompleks Pendidikan Perubatan Canselor Tuanku Ja’afar,
Hospital Canselor Tuanku Muhriz,
Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia

Pejabat Am : +603-9145 8389/9357/9355
E-mel Pejabat : endowmen@ppukm.ukm.edu.my