Sekretariat Endowmen & Kedermawanan Kampus Kuala Lumpur

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Pernyataan Kualiti

Visi

Menjadi penyumbang utama yang lestari kepada Kampus Kuala Lumpur UKM bagi mendokong pelbagai inisiatif kebajikan pesakit, pendidikan dan penyelidikan.

Misi

Menganjur, menyokong dan memudahkan aktiviti pengumpulan dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan secara efektif dan efisien.

Objektif

  1. Meningkatkan kualiti perkhidmatan, pendidikan dan penyelidikan UKM.
  2. Meningkatkan kesedaran komuniti mengenai perkongsian sumber kepada yang memerlukan.
  3. Merealisasikan hasrat kerajaan dalam mensejahterakan rakyat.

Moto

“Kerana Kami Prihatin”