Fakulti Farmasi | Faculty of Pharmacy, UKM

 Menerajui Farmasi Untuk Kesihatan | Advancing Pharmacy For Health

Ahli Lembaga Penasihat

Tahniah diucapkan di atas pelantikan sebagai Ahli Lembaga Penasihat Fakulti Farmasi UKM .
𝘊𝘰𝘯𝘨𝘳𝘢𝘵𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘯 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘢𝘱𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘴 𝘢 𝘔𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘈𝘥𝘷𝘪𝘴𝘰𝘳𝘺 𝘉𝘰𝘢𝘳𝘥 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘍𝘢𝘤𝘶𝘭𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘗𝘩𝘢𝘳𝘮𝘢𝘤𝘺 𝘜𝘒𝘔.

Profesor Mohamed Izham bin Mohamed Ibrahim
𝘗𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳 𝘰𝘧 𝘚𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘢𝘯𝘥 𝘈𝘥𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘗𝘩𝘢𝘳𝘮𝘢𝘤𝘺
𝘊𝘰𝘭𝘭𝘦𝘨𝘦 𝘰𝘧 𝘗𝘩𝘢𝘳𝘮𝘢𝘤𝘺
𝘘𝘢𝘵𝘢𝘳 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘺

Encik Billy S. Urudra
𝘔𝘢𝘭𝘢𝘺𝘴𝘪𝘢𝘯 𝘖𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘗𝘩𝘢𝘳𝘮𝘢𝘤𝘦𝘶𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘐𝘯𝘥𝘶𝘴𝘵𝘳𝘪𝘦𝘴

Encik Amrahi Buang
Presiden
Persatuan Farmasi Malaysia