Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Faculty of Pharmacy, UKM

Advancing Pharmacy For Health

Audit

Terjemahan test post 01 07 2022

The Centre of Quality Management of Medicines, Faculty of Pharmacy UKM is delighted to announce our first research seminar for this year: Innovation and Commercialization in

Read More »
Jaringan

Ahli Lembaga Penasihat

Tahniah diucapkan di atas pelantikan sebagai Ahli Lembaga Penasihat Fakulti Farmasi UKM . 𝘊𝘰𝘯𝘨𝘳𝘢𝘵𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘯 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘢𝘱𝘱𝘰𝘪𝘯𝘵𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘢𝘴 𝘢 𝘔𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘈𝘥𝘷𝘪𝘴𝘰𝘳𝘺 𝘉𝘰𝘢𝘳𝘥 𝘰𝘧

Read More »
Aktiviti Pelajar

Research Day 2021

Research Day 2021 was held with the theme “”Pharmacy Research For The Advancement of Health”.

Read More »
Peluang Pascasiswazah

Calon MSc. / Ph.D. diperlukan.

We are seeking a highly motivated candidate with strong academic background in pharmacology, biosciences, biomedical sciences, chemistry, biology or related areas. The research project focuses

Read More »