Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Faculty of Pharmacy, UKM

Advancing Pharmacy For Health

Aktiviti Pelajar

Research Day 2021

Research Day 2021 was held with the theme “”Pharmacy Research For The Advancement of Health”.

Read More »
Peluang Pascasiswazah

Calon MSc. / Ph.D. diperlukan.

We are seeking a highly motivated candidate with strong academic background in pharmacology, biosciences, biomedical sciences, chemistry, biology or related areas. The research project focuses

Read More »
Peluang Pascasiswazah

Calon MSc. / Ph.D. diperlukan

We are seeking a highly motivated candidate with strong academic background in pharmaceutics, biosciences, biomedical sciences, immunology, chemistry, biology or related areas. The research project

Read More »