Fakulti Farmasi | Faculty of Pharmacy, UKM

 Menerajui Farmasi Untuk Kesihatan | Advancing Pharmacy For Health

Faculty of Pharmacy, UKM

Advancing Pharmacy For Health

Sarjana Farmasi Klinikal

Farmasi Klinikal adalah salah satu bidang farmasi yang giat berkembang. Farmasi klinikal merupakan disiplin farmasi yang mengaplikasikan kemahiran klinikal dalam praktis farmasi dan penyampaian penjagaan farmaseutikal. Kursus pascasiswazah ini direka untuk menyediakan ahli farmasi dengan kemahiran penyampaian perkhidmatan farmasi klinikal pada tahap yang tinggi dalam pelbagai bentuk praktis. Kursus-kursus yang ditawarkan akan memberikan pengetahuan dan kemahiran yang khusus dalam praktis farmasi klinikal dan farmakoterapi.

Mod & Tempoh PengajianKemasukan
Taught Course
Full-time : 2 semesters (1 Year)
September
 
Objektif program

Objektif program ini adalah untuk melahirkan ahli farmasi klinikal yang:

  • Menghayati aspirasi kebangsaan, dan memiliki nilai, etika dan professionalism dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjagaan farmaseutikal.
  • Berkompeten dan mempunyai pengetahuan lanjutan dalam bidang farmasi klinikal selaras dengan keperluan perkhidmatan kesihatan negara dan antarabangsa.
  • Mampu menunjukkan kemahiran keusahawanan, inovasi dan berdaya saing dalam bidang farmasi klinikal.
  • Mampu berkomunikasi secara berkesan, menunjukkan kualiti kepimpinan yang baik, dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan kerjaya.

Syarat kemasukan

Ijazah Sarjana Muda Farmasi dengan minimum PNGK 2.50 atau yang setara dengannya, dari mana-mana institusi pengajian tinggi  seperti yang diterima oleh Senat; ATAU

Ijazah Sarjana Muda Farmasi tetapi tidak mencapai PNGK 2.50 atau yang setara dengannya, boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan;

DAN

Untuk calon antarabangsa,  syarat kelayakan Bahasa Inggeris adalah seperti berikut:

IELTS: Mencapai skor minimum Band 6.0

ATAU

TOEFL: Mencapai skor minimum 60

ATAU

CEFR: Mencapai tahap minimum B2

ATAU

MUET: Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4)

Fakulti boleh memberi pengecualian kepada syarat yang dinyatakan di atas kepada calon luar negara
yang berasal dari negara yang Bahasa Inggeris adalah bahasa rasminya atau yang memiliki kelayakan
akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan Bahasa
Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Pertanyaan berkaitan yuran pengajian Ijazah Sarjana / Ijazah Doktor Falsafah, sila rujuk di sini.

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi :

Dr. Siti Azdiah Abdul Aziz

Penyelaras Program Sarjana Farmasi Klinikal
+603-9289 7960
pfkffar@ukm.edu.my

Cik Rosmiza Binti Musa

Penolong Pendaftar
+603-9289 7783
 kpffar@ukm.edu.my

Pn Norlaili Nazarudin

Pembantu Tadbir
+603-9289 7074
laili.farmasi@ukm.edu.my