Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Sekretariat Prasiswazah

Video

Mobility Program (Outbound) UKM to Ajou University 2021

Hi, I am Hanisah Mohamaddiah, student of FEP, UKM. Here are my final thoughts on participating in the Ajou University exchange program in the fall semester of 2021. It was a lifetime experience opportunity for me that I will never forget. If you've ever got an offer, don't pass it up! Feel free to contact me through Instagram @nysamho if you have anything to ask about the mobility program and so on.


Taklimat Mobiliti

Program Mobiliti ini adalah untuk mendedahkan pelajar kepada pengalaman baharu, kefahaman tentang kepelbagaian budaya dan negara dan kaedah PnP bagi setiap rakan universiti yang terlibat.