Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Sains Matematik

Sokongan

Puan Syazwani Saadon


Puan Norkisme Zainal Abidin


Encik Jamal Hashim


Encik Nor Afendi Abdul Latif


Encik Mohd Khair Harun


Puan Khairiah Kamarudin


Puan Norfarazila Musa


Puan Effarina Othman


Puan Nur Farahhin Sulaiman


Encik Mohd. Saadan Mohd. Isa