Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

Matematik

Program Matematik memberikan pendedahan kepada matematik tulen dan matematik gunaan dari peringkat asas. Matematik tulen membincangkan takrif asal konsep dalam matematik, sejarah dan motivasi, serta pembuktiannya. Pemahaman dari peringkat pertama akan melahirkan apresiasi kepada ilmu matematik dan melatih pelajar untuk berfikir menggunakan mantik. Matematik gunaan pula adalah aplikasi kepada konsep matematik yang dibangunkan melalui matematik tulen. Aplikasi ini digunakan dalam pelbagai bidang dari sains fizikal hinggalah ke bidang ekonomi. Kemahiran untuk berfikir secara sistematik dan mantik yang betul menjadikan pelajar lebih kritikal terhadap informasi, data dan seterusnya dapat menyelesaikan masalah dunia nyata seperti yang berkait dengan sains data dan keselamatan siber. Siswazah dalam matematik berpeluang cerah bekerja dalam sektor industri dan teknologi di samping dalam bidang pendidikan.

Kursus Major

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Peluang Pekerjaan

Pensyarah

Prof. Madya Dr. Eddie Shahril Ismail

Kriptografi Bermatematik (esbi@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Ishak Hashim

Mekanik Bendalir, Kaedah Berangka, Pemodelan Matematik (ishak_h@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Roslinda Mohd Nazar

Dinamik Bendalir, Pemindahan Haba Olakan (rmn@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Anuar Mohd Ishak

Mekanik Bendalir (anuar_mi@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Maslina Darus

Analisis Kompleks, Teori Fungsi Univalen (maslina@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Abd Ghafur Ahmad

Teori Kumpulan, Aljabar Kombinatorik (ghafur@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Mohd Salmi Md Noorani

Teori Ergodik, Sistem Dinamik (msn@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Fatimah Abdul Razak

Fizik Matematik dan Sistem Kompleks (fatima84@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Azmin Sham Rambely

Pemodelan, Biomekanik (asr@ukm.edu.myy)

Dr. Alawiah Ibrahim

Analisis Kompleks (alaibra@ukm.edu.my)

Dr. Syahida Che Dzul-Kifli

Sistem Dinamik (syahida@ukm.edu.my)

Dr. Sakhinah Abu Bakar

Matematik Pengkomputeran, Sistem Cerdas, Algoritma Pembelajaran Mesin (sakhinah@ukm.edu.my)

Dr. Muhammad Syafiq Johar

Pembezaan Geometri, Aliran Geometri, Kumpulan Lie, Persamaan pembezaan separa (msyajoh@ukm.edu.my)

Dr. Mohd Almie Alias

Kaedah set kontur, matematik biologi, matematik gunaan dan pengkomputeran (mohdalmie@ukm.edu.my)

Syarat Kemasukan

Keperluan am:

  1. Mencapai 12 tahun pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah; dan
  2. Menamatkan Sekolah Menengah (cth. Sijil Menengah Tinggi, Sijil Tamat Pengajian Menengah Kanan, Tawjihiyah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma Sekolah Menengah); dan
  3. Memenuhi syarat minimum Bahasa Inggeris yang ditetapkan oleh fakulti; dan
  4. Lulus temu duga UKM (jika diperlukan) ; dan
  5. Memenuhi keperluan khusus fakulti;

Keperluan program khusus:

Borang dan Pekeliling
Kalendar Akademik