Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

Statistik

Program statistik akan mendedahkan pelajar dengan ilmu bercorak teori dan gunaan yang melibatkan pelbagai teknik penyelesaian masalah dan analisis data. Era data sains pada masa kini sangat memerlukan kemahiran ilmu analisis statistik. Kursus-kursus direka bentuk untuk mencorakkan kreativiti pelajar dalam mentakrif dan memahami masalah, mengenal pasti kaedah pengutipan data, memberi tafsiran terhadap analisis data. Kursus-kursus direka bentuk supaya graduan dapat menyesuaikan diri di alam pekerjaan yang berkaitan analitik data.

Kursus Major

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Elektif

Peluang Pekerjaan

Pensyarah

Prof. Madya Dr. Wan Zawiah Wan Zin

Pemodelan Statistik bagi Data Ekstrim, Statistik/Kualiti Industri (w_zawiah@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Nur Riza Mohd Suradi

Pengukuran Kualiti dan Prestasi Organisasi, Pemodelan Persamaan Struktur (nrms@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Nora Muda

Bioinformatik, Pemodelan Statistik dan Statistik Teguh (noramuda@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Zainol Mustafa

Kualiti Kejuruteraan (zbhm@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Nurulkamal Masseran

Pemodelan Statistik Gunaan, Pelombongan Data (kamalmsn@ukm.edu.my)

Dr. Wan Rosmanira Ismail

Penjadualan Waktu, Penjadualan Perjalanan, Analisis Kecekapan dan Produktiviti (wrismail@ukm.edu.my)

Dr. Mohd Aftar Abu Bakar

Analisis Siri Masa, Pengaturcaraan Statistik, Permodelan Statistik, Pemprosesan Isyarat, Sains Data, Pembelajaran Mesin (aftar@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Noratiqah Mohd Arif

Statistik Gunaan, Analisis Data, Pengaturcaraan Statistik (tqah@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Zamira Hasanah Zamzuri

Statistik multivariat dan pemodelan Bayesan (zamira@ukm.edu.my)

Dr. Zalina Mohd Ali

Statistik, Analisis Multivariat, Analisis Pemodelan Bayesian, Pembinaan indeks Kualiti Air, Kepuasan Pelanggan (zalina99@ukm.edu.my)

Dr. Bernard Lee Kok Bang

Sains Data, Pembelajaran mesin, Analitis Data (bernardlkb@ukm.edu.my)

Dr. Nor Hamizah Miswan

Statistik Gunaan, Analisis Siri Masa (norhamizah@ukm.edu.my)

Dr. Muhammad Hilmi Abdul Majid

Pemodelan Stastistik; Statistik & Kebarangkalian (hilmi.majid@ukm.edu.my)

Puan Faridatulazna Ahmad Shahabuddin

Peramalan; Tinjauan dan Persampelan
(azna@ukm.edu.my)

Puan Rofizah Mohammad

Statistik Bayesan (rofizah@ukm.edu.my)

Cik Nurul Afiqah Burhanuddin

Pemodelan Bayesan; Pembelajaran Mesin Statistik (nurul.afiqah@ukm.edu.my)

Syarat Kemasukan

Keperluan am:

  1. Mencapai 12 tahun pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah; dan
  2. Menamatkan Sekolah Menengah (cth. Sijil Menengah Tinggi, Sijil Tamat Pengajian Menengah Kanan, Tawjihiyah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma Sekolah Menengah); dan
  3. Memenuhi syarat minimum Bahasa Inggeris yang ditetapkan oleh fakulti; dan
  4. Lulus temu duga UKM (jika diperlukan) ; dan
  5. Memenuhi keperluan khusus fakulti;

Keperluan program khusus:

Borang dan Pekeliling
Kalendar Akademik