Prasiswazah FST

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI

Prasiswazah

Sains Aktuari

Aktuari merupakan seorang profesional yang menggunakan kaedah matematik dan statistik untuk menilai risiko insurans, kewangan, dan industri serta profesion lain. Program Sains Aktuari UKM mula ditawarkan pada tahun 1988, merupakan program pertama di Malaysia yang menawarkan Ijazah Sarjana Muda Sains Aktuari. Program ini menawarkan beberapa kursus asas untuk pelajar menduduki peperiksaan ikhtisas yang diiktiraf oleh badan ikhtisas luar negara.

Kursus Major

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Peluang Pekerjaan

Pensyarah

Prof. Dr. Noriszura Ismail

Pemodelan Aktuari, Pemodelan Statistik, Pengurusan Risiko (ni@ukm.edu.my)

Prof. Dr. Zaidi Isa

Pemodelan Risiko, Statistik Gunaan dalam Ekonomi dan Kewangan (zaidiisa@ukm.edu.my)

Prof. Madya Dr. Saiful Hafizah Jaaman

Pengoptimuman Portfolio, Pemodelan Strategi Pelaburan, Kewangan
(shj@ukm.edu.my)

Dr. Humaida Banu Samsudin

Pengurusan Risiko dan Insurans (humaida@ukm.edu.my)

Dr. Munira Ismail

Kewangan Kuantitatif dan Pelaburan
(munira@ukm.edu.my)

Dr. Rozita Ramli

Permodelan aktuari menggunakan GLM, Analisis rizab, Model kemandirian tidak berparameter (itaramli@ukm.edu.my)

Dr. Siti Norafidah Mohd Ramli

Proses Resapan Lompat, Pemodelan Copula (rafidah@ukm.edu.my)

Dr. Saiful Izzuan Hussain

Pemodelan Kewangan, Pelaburan dan Risiko
(sih@ukm.edu.my)

Dr. Nur Firyal Roslan

Sains Aktuari, Kewangan, Pelombongan Data/Teks (nurfiryal@ukm.edu.my)

Dr. Razik Ridzuan Mohd Tajuddin

Pemodelan Aktuari dan Statistik (rrmt@ukm.edu.my)

Puan Noriza Majid

Pemodelan Aktuari (nm@ukm.edu.my)

Syarat Kemasukan

Keperluan am:

  1. Mencapai 12 tahun pendidikan Sekolah Rendah dan Menengah; dan
  2. Menamatkan Sekolah Menengah (cth. Sijil Menengah Tinggi, Sijil Tamat Pengajian Menengah Kanan, Tawjihiyah, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Diploma Sekolah Menengah); dan
  3. Memenuhi syarat minimum Bahasa Inggeris yang ditetapkan oleh fakulti; dan
  4. Lulus temu duga UKM (jika diperlukan) ; dan
  5. Memenuhi keperluan khusus fakulti;

Keperluan program khusus:

Borang dan Pekeliling
Kalendar Akademik