INSTITUT KAJIAN ETNIK β€’ 𝘐𝘯𝘴𝘡π˜ͺ𝘡𝘢𝘡𝘦 𝘰𝘧 𝘌𝘡𝘩𝘯π˜ͺ𝘀 𝘚𝘡𝘢π˜₯π˜ͺ𝘦𝘴

 

Program Siswazah

Pengenalan

Mulai Semester 2 Sesi 2009/2010, KITA menawarkan program pengajian siswazah peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah dalam bidang Pengajian Etnik. Program pengajian ini ditawarkan dalam mod penyelidikan sama ada secara sepenuh masa atau separuh masa. Pada tahun 2015, kedua-dua program pengajian tersebut telah dianugerahkan dengan status akreditasi selama empat tahun (13 Mei 2015 – 13 Mei 2019) seperti yang diputuskan dalam Mesyuarat Senat ke-410.

Matlamat Pendidikan

Untuk menghasilkan graduan-graduan yang berpegang kepada pendekatan inklusif dan kritis dalam analisis akademik dan advokasi awam dalam bidang kajian etnik di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Program yang Ditawarkan

SARJANA PENGAJIAN ETNIK

Objektif Pendidikan

Program Sarjana Pengajian Etnik adalah bertujuan untuk menghasilkan graduan yang:

 1. Menguasai dan mentafsir ilmu pengajian etnik;
 2. Menghubungkait dan menganalisis permasalahan dalam pengajian etnik dengan kerangka konseptual dan teoretikal terkini;
 3. Menguasai kemahiran analitikal dan metodologi sains sosial untuk membuat sintesis tentang permasalahan etnik;
 4. Menyumbang ilmu dan kepakaran dalam pembentukan dan pelaksanaan dasar-dasar pembangunan di peringkat lokal, nasional, serantau dan global; dan
 5. Mempunyai etika dan keperibadian yang luhur, berbudaya kepimpinan yang tinggi, memiliki ciri-ciri profesionalisme yang tinggi.

Hasil Pembelajaran

Pada akhir program pengajian, graduan seharusnya boleh:

 1. Menunjukkan pengetahuan dan kefahaman lanjutan atau tambahan daripada tahap sarjanamuda dan membangun atau mengguna idea lazimnya dalam konteks penyelidikan kajian etnik;
 2. Menggunakan pengetahuan dan kefahaman bagi menyelesaikan masalah yang berkaitan bidang pengajian etnik dalam situasi baru dan konteks multidisiplin;
 3. Mengintegrasikan pengetahuan dan mengurus perkara kompleks semasa pengajian;
 4. Membuat penilaian dan keputusan dalam keadaan tanpa atau dengan maklumat terhad, mengambil kira tanggungjawab sosial dan etika yang berkaitan semasa pengajian;
 5. Menyampaikan rumusan, pengetahuan dan rasionalnya kepada pakar dan bukan pakar pengajian etnik dengan jelas; dan
 6. Menguasai kemahiran belajar untuk terus maju dengan autonomi yang tinggi.

Tempoh Pengajian

 • Sepenuh masa: dua (2) hingga enam (6) semester
 • Separuh masa: empat (4) hingga lapan (8) semester

Syarat Kemasukan

Pemohon yang ingin mengikuti program ini mestilah mempunyai kelayakan minimum berikut:

 • Ijazah Sarjanamuda dalam bidang yang berkaitan dengan memperolehi Purata Nilai Gred Kumulatif minimum 3.00 dari mana-mana universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh UKM; ATAU
 • Ijazah Sarjanamuda dalam bidang yang berkaitan dengan memperolehi Purata Nilai Gred Kumulatif minimum 2.75 dari mana-mana universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh UKM dan mempunyai sekurang-kurangnya setahun pengalaman bekerja; ATAU
 • Ijazah Sarjanamuda dalam bidang yang berkaitan dengan memperolehi Purata Nilai Gred Kumulatif minimum 2.50 dari mana-mana universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh UKM dan mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman bekerja

Syarat Keperluan Bahasa Melayu

Calon-calon dari luar negara hendaklah mengikuti dan lulus kursus Bahasa Melayu. Pengecualian boleh diberikan kepada calon yang telah mengikuti kursus Bahasa Melayu yang setara anjuran badan lain yang diperakukan oleh Senat dan lulus kursus itu. Dalam kes tertentu, Senat boleh memberikan pengecualian syarat keperluan Bahasa Melayu seperti termaktub dalam Peraturan-peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Siswazah) 2015.

Syarat Keperluan Bahasa Inggeris

 1. Calon luar negara hendaklah memenuhi syarat keperluan Bahasa Inggeris seperti berikut:
  • mendapat keputusan mininum keperluan minimum Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan skor 550; ATAU
  • b) International English Language Testing System (IELTS) dengan Band 6
 2. Calon luar negara yang akan menulis tesis dalam Bahasa Melayu boleh dikecualikan daripada dikenakan syarat IELTS atau TOEFL tetapi calon itu hendaklah mengambil Ujian Kecekapan Bahasa Inggeris (UKBI). Sekiranya dia tidak melepasi tahap yang ditetapkan oleh program, calon dikehendaki mengikuti dan lulus Modul Kemahiran Bahasa Inggeris (MKBI) dalam tempoh tidak lewat dari dua (2) semester untuk program sarjana atau tiga (3) semester untuk program kedoktoran dari tarikh pendaftaran masuk ke Universiti.
 3. Institut boleh memberi pengecualian kepada syarat keperluan Bahasa Inggeris kepada calon luar negara yang berasal dari negara yang Bahasa Inggeris adalah bahasa rasminya atau yang memiliki kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Mod Pengajian

Program Sarjana Pengajian Etnik hanya ditawarkan dalam mod penyelidikan sahaja.

Keperluan Program

 1. Mendaftar dan lulus kursus prasyarat termasuk kursus Bahasa Melayu bagi pelajar antarabangsa (jika ada)
 2. Mendaftar dan lulus 6 kredit kursus yang terdiri daripada RERE6014 Kaedah Penyelidikan (Kajian Etnik) dan sama ada RERE6012 Wacana Tentang Kajian Etnik atau RERE6022 Pemikiran Sosial Tentang Kajian Etnik
 3. Membuat pembentangan penyelidikan di peringkat (1) usulan kajian, (2) laporan kemajuan, dan (3) draf akhir dalam Kolokium Siswazah KITA.

Syarat Pengijazahan

 1. Menyempurnakan bilangan kredit
 2. Lulus pemeriksaan tesis dan lisan
 3. Satu (1) makalah yang telah diterbitkan atau telah diterima untuk penerbitan dalam: (a) jurnal berindeks WoS/SCOPUS/ERA; atau (b) jurnal UKM yang tersenarai dalam MyJurnal (Sistem Pengurusan Jurnal Malaysia); atau (c) bab dalam buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang tersenarai dalam Thomson Reuters WoS, atau Penerbit UKM, atau MAPIM
 4. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Universiti.

DOKTOR FALSAFAH PENGAJIAN ETNIK

Objektif Pendidikan

Program Doktor Falsafah Pengajian Etnik dibentuk untuk menghasilkan graduan yang:

 1. Mampu menghubungkait dan menganalisis permasalahan dalam pengajian etnik dengan kerangka konseptual dan teoretikal antara dan multi-disiplin;
 2. Membuat analisis kritikal dengan menggunakan metodologi sains sosial, penilaian dan sintesis idea baru dan kompleks dalam pengajian etnik;
 3. Menyumbang kepada penyelidikan asal melalui tesis dan penerbitan untuk melebarkan sempadan ilmu pengajian etnik;
 4. Menyumbang ilmu dan kepakaran melalui jaringan akademik dengan rakan, komuniti sarjana dan masyarakat umum;
 5. Menyumbang kepada pembentukan dan pelaksanaan dasar-dasar pembangunan di peringkat lokal, nasional, serantau dan global; dan
 6. Mempunyai etika dan keperibadian yang luhur, berbudaya kepimpinan yang tinggi, memiliki ciri-ciri profesionalisme yang tinggi.

Hasil Pembelajaran

Pada akhir program pengajian, graduan seharusnya boleh:

 1. Menguasai dan mengaplikasikan teori, prinsip dan proses pengajian etnik secara analitikal dan kritikal secara mendalam dengan mengambil kira pendekatan antara dan multi-disiplin;
 2. Menguasai kemahiran teknikal dan pengurusan maklumat secara sistematik berkaitan dengan penyelidikan etnik;
 3. Memberi sumbangan kepada pihak pengurusan secara inovatif dan bertanggungjawab, berupaya mengendalikan tugas serta membuat keputusan secara berpasukan;
 4. Berkeyakinan diri, berkebolehan berwacana, fasih berkomunikasi secara lisan dan bertulis dan bertindak secara proaktif untuk membina jaringan akademik;
 5. Berdaya saing dalam pasaran lokal dan global, dan berupaya menunjukkan tahap profesionalisme berteraskan nilai integriti dan tingkah laku beretika; dan
 6. Berkemahiran mendorong, memimpin dan menyelia anggota masyarakat untuk bersatu padu, berintegrasi dan harmoni dengan mendokong prinsip kepelbagaian etnik.

Tempoh Pengajian

 • Sepenuh masa: enam (6) hingga dua belas (12) semester
 • Separuh masa: lapan (8) hingga empat belas (14) semester

Syarat Kemasukan

Pemohon yang ingin mengikuti program ini mestilah mempunyai kelayakan minimum berikut:

 • Ijazah Sarjana dalam bidang yang berkaitan dengan memperolehi Purata Nilai Gred Kumulatif minimum 3.00 dari mana-mana universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh UKM; ATAU
 • Kelulusan lain yang setaraf dengan ijazah sarjana yang diiktiraf oleh Senat, ATAU
 • Calon yang sedang mengikuti program Sarjana Pengajian Etnik secara sepenuh masa di Universiti dan diperakukan oleh Jawatankuasa Pengajian Siswazah KITA untuk menukar status kepada program Ijazah Kedoktoran dengan kelulusan Pengarah Institut;

Syarat Keperluan Bahasa Melayu

Calon-calon dari luar negara hendaklah mengikuti dan lulus kursus Bahasa Melayu. Pengecualian boleh diberikan kepada calon yang telah mengikuti kursus Bahasa Melayu yang setara anjuran badan lain yang diperakukan oleh Senat dan lulus kursus itu. Dalam kes tertentu, Senat boleh memberikan pengecualian syarat keperluan Bahasa Melayu seperti termaktub dalam Peraturan-peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Siswazah) 2015.

Syarat Keperluan Bahasa Inggeris

 1. Calon luar negara hendaklah memenuhi syarat keperluan minimum Bahasa Inggeris seperti berikut: (a) mendapat keputusan mininum Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan skor 550; ATAU (b) International English Language Testing System (IELTS) dengan Band 6
 2. Calon luar negara yang akan menulis tesis dalam Bahasa Melayu boleh dikecualikan daripada dikenakan syarat IELTS atau TOEFL tetapi calon itu hendaklah mengambil Ujian Kecekapan Bahasa Inggeris (UKBI). Sekiranya dia tidak melepasi tahap yang ditetapkan oleh program, calon dikehendaki mengikuti dan lulus Modul Kemahiran Bahasa Inggeris (MKBI) dalam tempoh tidak lewat dari dua (2) semester untuk program sarjana atau tiga (3) semester untuk program kedoktoran dari tarikh pendaftaran masuk ke Universiti.
 3. Institut boleh memberi pengecualian kepada syarat keperluan Bahasa Inggeris kepada calon luar negara yang berasal dari negara yang Bahasa Inggeris adalah bahasa rasminya atau yang memiliki kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.

Mod Pengajian

Program Doktor Falsafah Pengajian Etnik hanya ditawarkan dalam mod penyelidikan sahaja.

Keperluan Program

 1. Mendaftar dan lulus kursus prasyarat termasuk kursus Bahasa Melayu bagi pelajar antarabangsa (jika ada)
 2. Mendaftar dan lulus 8 kredit kursus yang terdiri daripada (1) RERE6014 Kaedah Penyelidikan (Kajian Etnik) , (2) RERE6012 Wacana Tentang Kajian Etnik dan (3) RERE6022 Pemikiran Sosial Tentang Kajian Etnik
 3. Membuat pembentangan penyelidikan di peringkat (1) usulan kajian, (2) laporan kemajuan, dan (3) draf akhir dalam Kolokium Siswazah KITA.

Syarat Pengijazahan

 1. Menyempurnakan bilangan kredit
 2. Lulus pemeriksaan tesis dan lisan
 3. Dua (2) makalah yang telah diterbitkan atau telah diterima untuk penerbitan dalam: (a) jurnal berindeks WoS/SCOPUS/ERA; atau (b) jurnal UKM yang tersenarai dalam MyJurnal (Sistem Pengurusan Jurnal Malaysia); atau (c) bab dalam buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang tersenarai dalam Thomson Reuters WoS, atau Penerbit UKM, atau MAPIM
 4. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Universiti.

MUAT TURUN BROSUR PROGRAM SISWAZAH KITA (PDF)

Kembali ke Atas

Dikemas kini: 16 November 2021