Pengurusan

Founding Director

Pengarah Pengasas

Distinguished Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin
Tel.: +603-89213660
E-mail: pghkita@ukm.edu.my
Deputy Director

Timbalan Pengarah

Prof. Dr. Kartini Aboo Talib @ Khalid
Tel.: +603-89213612
E-mail: tpghkita@ukm.edu.my
Head of Quality Assurance

Ketua Jaminan Kualiti

Dr. Adil Johan
Tel.: +603-89215468
E-mail: kjkkita@ukm.edu.my / adiljo@ukm.edu.my
Senior Assistant Registrar

Penolong Pendaftar Kanan

Najatulmuna Hamdan
Tel.: +603-89213967
E-mail: najatul@ukm.edu.my