Jaminan Kualiti

Jawatankuasa Jaminan Kualiti

• Dr. Adil Johan (Ketua Jaminan Kualiti & Pengerusi Jawatankuasa) • Prof. Dr. Kartini Aboo Talib @ Khalid • Dr. Pue Giok Hun • Dr. Shazlin Amir Hamzah • Dr. Nur Atiqah Tang Abdullah • Dr. Ahmad Rizal Mohd. Yusof • Mohd. Faris Ngadinin @ Adinin • Suhana Bahtiar

Skop Sistem Pengurusan Kualiti Program Pengajian Prasiswazah dan Siswazah (SPK PPPS)

Skop pensijilan SPK di KITA merangkumi program-program pengajian siswazah berikut:

• Sarjana Pengajian Etnik • Doktor Falsafah (Pengajian Etnik)

Rujukan Pihak Berkepentingan

DokumenTahun
Institut Kajian Etnik, UKM: Laporan 10 Tahun (2007-2017)2019