08.09.2021 Kolokium Siswazah KITA: Draf Akhir Beh Sang How (P91328)

Salam sejahtera para siswazah KITA yang dihormati sekalian,

Merujuk perkara di atas, sukacita dijemput saudara/i untuk mengikuti sesi Kolokium Siswazah KITA (Pembentangan draf akhir) yang akan diadakan pada ketetapan berikut:

Tarikh: 8 September 2021 (Rabu)
Jam: 12.00 tengah hari – 2.00 petang
Melalui pautan: http://shorturl.at/cuK89 (platform Microsoft Teams)

Pembentang: Beh Sang How (P91328)
Program: Doktor Falsafah (Pengajian Etnik)
Tajuk tesis: Pengaruh Pengantaraan Transisi Politik Dalam Model Kesepaduan Nasional Kawasan Rukun Tetangga Malaysia

Kehadiran saudara/saudari siswazah KITA adalah dialu-alukan.