Datuk Dr. Anis Yusal Yusoff

Felo Penyelidik Utama

Bidang Kepakaran: Pembangunan Manusia (Urus Tadbir Demokratik, ICT untuk Pembangunan dan Pengurangan Kemiskinan) dan Politik

Tel.: +603-89214774 • E-mel: anisy@ukm.edu.my

Vitae Kurikulum

Dikemas kini: 07 Julai 2020