Prof. Datuk Dr. Denison Jayasooria

Profesor Kehormat

Bidang Kepakaran: Hubungan Etnik, Etnik Minoriti dan Hak Asasi Manusia; Masyarakat Sivil dan Kerja Sosial; Advokasi Dasar Awam; Matlamat Pembangunan Lestari

Tel.: +6019-3810914 • E-mel: denisonkitaukm@gmail.com

Vitae Kurikulum

Dikemas kini: 06 Februari 2020