Prof. Dr. Ong Puay Liu

Profesor Kehormat

Bidang Kepakaran: Antropologi Pembangunan; Kajian Etnik; Pembangunan Komuniti

Tel.: +603-89217681 • E-mel: puayliu@gmail.com

Vitae Kurikulum

Dikemas kini: 01 September 2020