Dr. Shazlin Amir Hamzah

Felo Penyelidik

Bidang Kepakaran: Wacana Media; Penulisan Media; Pengurusan Pengiklanan dan Hubungan Awam

Tel.: +603-89214849 • E-mel: shazlin@ukm.edu.my

Vitae Kurikulum

Dikemas kini: 15 April 2021