DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY

2023 Research Grands & funds Received

Laporan Penerbitan yang Telah Disahkan oleh
PERPUSTAKAAN jABATAN OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI

Tahun 2023 (1 Januari 2023 -1 Disember 2023)

Jumlah Pensyarah di Jabatan Obstetrik dan Ginekologi, Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia (status semasa adalah masih berkhidmat) = 19

Status terkini aktif = 16

Status terkini cuti belajar = 3