PRO VICE CHANCELLOR UKM CAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

INTRODUCTIONS

Strategy, Quality and Income Wealth Center is an entity under the  Vice-Chancellor Pro (Kuala Lumpur Campus) established to facilitate and monitor the implementation of the designated Hospital / Faculty / Institution planning plan. Responsible for managing and monitoring the affairs of strategy, quality and income wealth at the Kuala Lumpur Campus level. There are 3 Divisions under this central portfolio, Strategy Division, Quality Division and Income Wealth Division.

Bahagian Strategi

Pemangkin, perancang, pemantau dan pelaporan pelaksanaan pelan strategi pembangunan dan kemajuan Kampus Kuala Lumpur. Membimbing, memantau dan menyedia pelaporan pelan strategik  serta 6 bidang Keberhasilan Utama dan TEKAD 18.

Bahagian Kualiti

Memberi khidmat nasihat aspek kualiti pemberian perkhidmatan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti dan program di Hospital/Fakulti/Institut  seiring dengan visi, misi dan objektif  pengurusan KKL.

Maklumat lanjut

Bahagian Penjanaan

Membangun dan mengadakan inisiatif-inisiatif pembangunan pelan perniagaan baru, mengenalpasti peluang perkhidmatan yang baru, mengenalpasti aset yang boleh menjana pendapatan, merancang dan melaksankana inisiatif kecekapan operasi dan penjimatan.

Bahagian Pemasaran

Membimbing Hospital/Fakulti/Institut dalam menyediakan pelan perniagaan bagi produk/perkhidmatan yang hendak dikomersialkan serta membantu dalam mempromosikan produk/perkhidmatan kepada pelanggan secara strategik dengan menggunakan medium yang sesuai.

ORGANISATION CHART

DIRECTORY

Encik Adli Muhammad

Memangku Tugas Timbalan Pengarah Strategi, Kualiti dan Penjanaan, Kampus Kuala Lumpur

adlim@ppukm.ukm.edu.my

No.ext: 03-9145 8388

Puan Foziah Hanon Ahmad

Ketua Pentadbiran Pusat Strategi, Kualiti dan Penjanaan

foziah@ppukm.ukm.edu.my

03-9145 4888

Puan Hanuzah Omar

Ketua Bahagian Strategi

hanuzah@ppukm.ukm.edu.my

03-9145 5162

Prof. Madya Dr. Aniza Ismail

Ketua Bahagian Kualiti

aniza@ppukm.ukm.edu.my

03-9145 5062

Encik Adli Muhammad

Ketua Bahagian Penjanaan

adlim@ppukm.ukm.edu.my

03-9145 8388

CONTACT US

Pusat Strategi, Kualiti dan Penjanaan Kampus Kuala Lumpur
Aras 12, Blok Klinikal, Pusat Perubatan UKM
Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak,
56000 Cheras, Kuala Lumpur

No. Tel: 03-91458389/4896/4892
Fax: 03-91458399
Email : tpskpkkl@.ukm.edu.my