PRO VICE CHANCELLOR UKM CAMPUS KUALA LUMPUR

 Universiti Kebangsaan Malaysia

INTRODUCTIONS

Registrar (Kuala Lumpur Campus) is a branch of the Registrar's Office at Main Campus, UKM Bangi. It is one of the main departments of the Kuala Lumpur Campus that serves as a leader in governance involving the governance, administration, human resources, safety and health and work environment within the campus. This department is headed by YBrs. Dr. Hjh. Ina Md Yasin until the end of December 2018, and later held by Mrs. Rohazaini Hasan, beginning January 2019.

Governance and Administration

Menguruskan kemudahan kakitangan meliputi urusan perubatan, tempahan tiket kapal terbang, kemudahan telefon bimbit, tempahan ruang, pakaian seragam, perumahan, kenderaan rasmi dll

More Info

Human Resources

Bahagian ini bertanggungjawab dalam menguruskan hal-ehwal sumber manusia meliputi urusan pelantikan sehingga penamatan kakitangan.

More Info

 

Occupational Safety, Health, & Environment

Bahagian ini memastikan keselamatan dan kesihatan warga Kampus KL berada dalam kesejahteraan fizikal, mental dan sosial yang tinggi.

More Info

Security

-dalam pengemaskinian-

ORGANISATION CHART

DIRECTORY

Puan Zuraidah Konil

Ketua Bahagian Governan dan Pentadbiran

03-9145 5100/5101

aidah@ppukm.ukm.edu.my

Puan Nadia Noor Awal

Ketua Bahagian Sumber Manusia

kjsm@ppukm.ukm.edu.my

603- 9145 5141/ 5142

Dr. Hanizah Mohd Yusoff

Ketua Bahagian Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran Pekerjaan

drhanie@ppukm.ukm.edu.my

Tel: +603-9145 8217/8218

-dalam kemaskini-

Ketua Bahagian Keselamatan

CONTACT US

Jabatan Pendaftar (Kampus Kuala Lumpur)
d/a Aras 7, Institut Perubatan Molekul (UMBI)
Jalan Yaacob Latiff, Bandar Tun Razak
56000 Cheras, Kuala Lumpur
MALAYSIA

Email: tpexecprovc@ukm.edu.my
Telefon: +603-9145 9268/9271
Faksimili: +603-91717185